Opinie kominiarskie do gazowni i ubezpieczalni

Opinie kominiarskie do gazowni i ubezpieczalniWydajemy opinie kominiarskie, których najczęściej wymagają gazownie oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. To dokument opisujący stan techniczny wykonanej w budynku instalacji gazowej, wentylacyjnej, a także kotłowni. Jest w dużej mierze podobny do protokołu odbioru kominiarskiego, z tą różnicą, że nie stanowi decyzji o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Ubezpieczalnie wymagają go z reguły, aby oszacować ryzyko wystąpienia szkody, co ma wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia i kosztu polisy.

Dlaczego gazownia wymaga opinii kominiarskiej?

Opinię kominiarską do gazowni należy dostarczyć przed podłączeniem obiektu do sieci. Dostawca musi mieć pewność, że cały system – przewody kominowe i podłączone do niego urządzenia – został wykonany zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami PPOŻ. Jego działanie w żaden sposób nie może zagrażać użytkownikom budynku. W przypadku ewentualnego rozszczelnienia instalacji sprawna wentylacja powinna spełnić swoje zadanie i odprowadzić gaz poza wnętrze obiektu.
Kontroli przy wystawianiu opinii kominiarskiej podlegają takie pomieszczenia jak: kuchnia, łazienki, toalety, kotłownia, garderoba i garaż.

Ponadto sprawdzamy:

  • zabezpieczenia dymowe i spalinowe przewodów kominowych,
  • drożność i szczelność przewodów kominowych,
  • materiały zastosowane do budowy kominów,
  • przekrój przewodów kominowych.