Kontrola przewodów kominowych kamerą

Odbiory kominiarskie budynkówPrzeprowadzamy kontrolę przewodów kominowych kamerą. Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami z możliwością nagrywania. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie określić stan techniczny przewodu oraz zlokalizować wszelkie nieprawidłowości w jego konstrukcji.

Okresowe przeglądy techniczne kominów są obowiązkowe i według przepisów prawa budowlanego powinny odbywać się co najmniej raz w roku. Częstotliwość jednak może się różnić między innymi w zależności od:

  • charakteru i przeznaczenia obiektu,
  • powierzchni budynku,
  • stosowanego rodzaju paliwa do ogrzewania.

Podczas kontroli poza sprawdzeniem stanu technicznego przewodu kominowego, weryfikujemy także jego drożność, ciąg oraz szczelność. Ponadto sprawdzamy drzwi rewizyjne, prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych, a także badamy części komina znajdujące się ponad dachem.

Kiedy wykonujemy wideo inspekcję komina?

Wideo inspekcję kominów to niezwykle przydatna, a jednocześnie precyzyjna metoda kontroli, którą wykorzystujemy nie tylko w trakcie okresowych przeglądów i czyszczenia. Jest niezbędna na przykład przed przystąpieniem do montażu wkładów kominowych oraz szlamowania. Stosujemy ją także podczas odbiorów instalacji w nowo wybudowanych i modernizowanych obiektach.