Mechaniczne usuwanie sadzy smołowej

Odbiory kominiarskie budynkówWykonujemy mechaniczne usuwanie sadzy smołowej z przewodów kominowych. Czystość komina przekłada się nie tylko na bezpieczeństwo użytkowania instalacji, ale również ponoszone koszty ogrzewania budynku. Nieudrożniony komin zwiększa ryzyko zaczadzenia, a nawet wybuchu pożaru. Nie wszystkie zanieczyszczenia jednak da się usunąć ręcznie lub poprzez kontrolowanie wypalanie sadzy.

Jednym z rodzajów sadzy, która osadza się na ścianach komina jest wspomniana sadza smolista. Węglowodory, jakie są w jej składzie, odparowują pod wpływem wysokiej temperatury spalin. W ten sposób tworzą łatwopalną mieszankę gazową. W trakcie pożaru istnieje zatem duże ryzyko eksplozji płonącej sadzy. Tego rodzaju zanieczyszczenia mocno przywierają do ścian przewodu kominowego, dlatego do ich usunięcia wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, który ma za zadanie je odkuć.

Jak często należy usuwać sadzę z komina?

Problem sadzy dotyczy nie tylko instalacji, w których spala się węgiel. O regularnym usuwaniu sadzy z komina powinni pamiętać również właściciele ogrzewający budynki drewnem lub pelletem. Według obowiązujących przepisów czyszczenie przewodów powinno odbywać się minimum cztery razy w roku.

Substancje wchodzące w skład sadzy są niebezpieczne ze względu na swoją łatwopalność, a także mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi – mają właściwości rakotwórcze i powodują poważne problemy z układem oddechowym. Warto mieć na uwadze, że nagromadzenie sadzy smołowej w kominie, zmniejsza drożność przewodu, a to może prowadzić między innymi do zaczadzenia.