Odbiory kominiarskie budynków

Odbiory kominiarskie budynkówPrzeprowadzamy odbiory kominiarskie budynków, a właściwie przewodów kominowych. Mają one miejsce, kiedy budynek znajduje się w stanie surowym oraz przed przekazaniem budynku do użytkowania. Taki obowiązek dotyczy nie tylko nowo wybudowanych obiektów, ale również tych, w których zostały zmodernizowane przewody dymowe, spalinowe czy też wentylacyjne.

Instalacje szczegółowo sprawdzone przez naszych doświadczonych w swoim fachu mistrzów kominiarskich to gwarancja ich bezpiecznej eksploatacji. Należy pamiętać, że jest ona uwarunkowana także późniejszymi regularnymi kontrolami przewodów kominowych, czego wymaga prawo budowlane.

Jak przebiegają odbiory kominiarskie budynków?

Podczas odbiorów kominiarskich sprawdzamy zgodność wykonania instalacji z projektem budowlanym. W dokumencie muszą być dokładnie opisane wszystkie elementy systemu wraz z charakterystyką urządzeń grzewczych. Wszystkie materiały zastosowane do budowy przewodów kominowych muszą być zgodne z tymi ujętymi w projekcie i mieć odpowiednie certyfikaty oraz atesty. Dokonujemy także pomiaru drożności oraz ciągu w przewodach kominowych, weryfikujemy ich szczelność i sposób poprowadzenia.

Jeśli wszystko będzie odpowiadało normom, wystawiamy protokół odbioru kominiarskiego z pozytywną decyzją o oddaniu instalacji do użytkowania. W przeciwnym razie właściciel budynku musi skontaktować się z wykonawcą w celu wprowadzenia poprawek na podstawie odnotowanych przez nas uwag w protokole.